VERSUS
ENEGY REFORM
AUTRONIC
 
BLUE POWER

AUTRONIC


รุ่นย่อย >>
Autronic Mistral EVO

ติดตั้ดง่าย หัวฉีดทนนาน อุปกรณ์น้อยชิ้น ใช้ท่อต้มแทนหม้อต้ม เหมือนรุ่น Mistral II และ Mistral II Plus มีฟังก์พิเศษติดต่อสื่อสารกับกล่อง ECU ของรถยนต์ผ่านพอร์ท OBD II ระบบ OBD Auto Adaptive สามารถปรับ แปลงคำ Trim หรือตามความต้องการของเครื่องยนต์อย่างสัมพัทธ์


Autronic Mistral ll Plus

Autronic Mistral ll Plus ติดตั้งง่าย ใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานนักดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก เพิ่มสายสัญญาณวัดรอบความเร็วเครื่องยนต์ ใช้สำหรับรถยนต์ที่มีปัญหา รอบไม่ตรง ซึ่งรุ่นเก่าการจับสัญญาณจะมีปัญหากับรถที่วางเครื่องใหม่(บางรุ่น)


Autronic Mistral ll

ติดตั้งง่ายใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานนักดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้สายสัญญาณวัดรอบในการติดตั้งจึงทำให้การติดตั้งสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น หัวฉีดแก๊สเป็นแบบแยกทำให้การฉีดจ่ายแก๊สมีความรวดเร็ว มากกว่า แบบรางหัวฉีด


Total 3 Record 1
เพิ่มเพื่อน

10/14 ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2978-1578-9,08-1333-9593 แฟกซ์ 0-2978-1578
email: sccautoservice@hotmail.com
COPYRIGHT © WWW.SCCGAS.COM